מזונות ילדים


במזונות ילדים בקרב בני זוג יהודיים, חל הדין האישי, שמקורו במשפט העברי, המחויב את האב לזון את ילדיו עד גיל 6 ואך גם עד גיל 15 מחויב מדין צדקה והמזונות משתרכים גם לגילאים  18- ל 21 כשליש מהסכום שהיה מקובל ולילדים עם צרכים מיוחדים יש התייחסות נוספת במזונות. המזונות נחלקים למזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה.

כיום מתחוללת מהפכה בתחום מזונות הילדים, ובית המשפט העליון והכניס גישה חדשנית המתבססת על מזונות שיוויונים פסיקה 919/15. פסיקה זו מתייחסת לשני ההורים עם הכנסה דומה וזמני שהות דומים,   אז אין האב מחויב לשלם דמי המזונות לילדים לידי האם , כפי שהיה מקובל עד היום, אלא שהנטל למזונות הקטינים זהה אצל כל הורה ובזמן שהילדים אצל האב הוא דואג למזונותיהם שהילדים אצל האם היא דואגת להם, כך בעצם אין צורך לשלם להורה השני דמי מזונות לקטינים.  פסיקה זו מתייחסת לקטינים מעל גיל 6, ואילו מתחת לגיל 6 מתקיימת ההלכה הקודמת שהאב מחויב לזון את ילדיו. הפסיקה החדשה לא משתמשת במונח שהיה מקובל -הסדרי ראיה אלא במונח חדש – זמני שהות. בתי המשפט החלו ליישם את ההלכה אולם נתקלו בתיקים בהם  חלק מגיל הקטינים מתחת לגיל 6  וחלק מעל לגיל 6 , במקרה זה תחול דין הפסיקה החדשה רק על הילדים מעל גיל 6. תנאי להחלת הפסיקה החדשה היא זמני שהות שוויונים במשך שבועיים  ימים,  בו בודקים כמה ימים הקטינים אצל האם וכמה אצל האב. 

לדוגמא : אם הקטנים אצל האב בימי ראשון ושלישי ופעם בשבועיים בסופי שבוע , הרי שבמהלך שבועיים הם נמצאים אצל האב 6/14 ואילו אצל האם 8/14 , מקרה זה יחשב כזמני שהות דומים,  אך לא שווים ותחול הפסיקה לפי יחס זמני השהות היחסית, בנוסף אם הכנסות ההורים אינם זהות תחשיב המזונות יתחשב ביחס ההכנסות. לדוגמא הכנסת האב 10 אלף ש"ח והאם 5 אלף – סה"כ ההכנסה המשותפת 15 אלף ומכאן יחס המזונות יהיה גם עם פקטור של 2/3 ישלם ו 1/3 האם. 

לאור הפסיקה החדשה, החלו גם הורים שלא נטלו בנישואין חלק פעיל בגידול הקטינים, להיזכר פתאום בילדיהם ולדרוש זמני שהות שיוויונים למראית עין,במטרה להתחמק ממזונות. במקרה זה לא מספיק לבקש זמני שהות שוויוניים אלא להיות שותף פעיל בגידולם. גובה המזונות ובחינת התקיימות תנאי הפסיקה ונגזרותיה עולים מטיעוני ההורים, הראיות ולעיתים מתסקירי עובדת סוציאלית,הנבחנים בפני בית המשפט שהבקשה לזמני שהות היא בתום לב ולא למראית עין.

ההלכה המקובלת לפני הפסיקה החדשה 919/15 

דמי המזונות נחלקים ל-4 קבוצות – ילדים עד גיל 6 – רק האב מחויב לשלם, לילדים בגילאי 6 – 15, האב מחויב במזונות חיוניים, (מדור,מזון והלבשה) ללא כל קשר לכושרו הכלכלי. ובנוסף עליו לשלם מזונות חיוניים מדין צדקה, בחלוקה שווה בין ההורים, אולם האישה פטורה אם אינה אמידה.. ילדים גילאי 15 – 18– ישולמו מזונות חיוניים מדין צדקה בהתאם להכנסות הורי הילד. ילדים בשרות חובה צבאי / שרות לאומי – יינתן שליש מגובהה המזונות ששולמו טרם השרות .

מזונות הכרחיים – הם צרכים בסיסיים של ילד – מדור, מזון, חינוך,ביגוד צרכים רפואיים וצרכים מיוחדים.

בצרכים הכרחיים האב מחויב לשאת ללא לכושרו הכלכלי או מצבו האישי ( עובד/מובטל/מוגבל פיזית) על האב לשלם במלואן לכיסוי צרכיו הבסיסיים של הילד.

דמי מזונות "הכרחיים", מקובל לפסוק בין 1,250 לבין 1,350 ש"ח בחודש ללא צורך בהוכחות מיוחדת אולם יש גם סכומים גבוהים יותר בהתאם לצרכי הקטינים. על סכום זה יש להוסיף הוצאות מדור וחינוך והוצאות חריגות ו/או הוצאות "מדין צדקה".

מדור האב ישלם – 30%-משכר הדירה לילד אחד, 40%-לשני ילדים ו-50%-לשלושה ויותר

מזונות מדין "צדקה" – ניתנים בעבור צרכים שאינם נכללים "הכרחיים" הנחלקים בצורה שווה בין האב והאם. אולם האם תשתתף במזונות ילדים מדין צדקה הם בנוגע לילדים מגיל 15 ומעלה ולאחר בדיקת אמידות האם מעבר לצרכיה האישיים תחשב כאמידה ורק אז תשתתף היא במזונות הילדים.

לתאום פגישת הכרות  חינם נא לפנות למשרד : 
טלפון נייד 0522944429 או באמצעות טופס צור קשר 

דרכי יצירת קשר

טלפון: 052-2944429 (אלי)

טופס יצירת קשר